Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Vacature: Twee Consumenten vertegenwoordigers

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (SKLU) verricht een belangrijke taak binnen de uitvaartbranche. Met de dienstverlening rondom een uitvaart krijgt iedere ingezetene van Nederlander vroeg of laat te maken. De juiste uitvoering van de wensen rondom een uitvaart zijn voor een goede rouwverwerking van groot belang. Het overgrote deel van de uitvaarten verloopt in ons land gelukkig naar tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat een uitvaart niet in alle opzichten verloopt volgens de wens van de opdrachtgever. Om die reden is het Klachteninstituut door de deelnemende instellingen opgericht.

Het Klachteninstituut heeft een Onafhankelijke Ombudsman aangesteld die ingediende klachten, op basis van hoor en wederhoor alsmede op zelfstandig onderzoek, bestudeert en vervolgens een bindende uitspraak doet.

Wij zijn op zoek naar twéé vertegenwoordigers van de zijde consumenten, die zelf niet betrokken zijn bij een organisatie die diensten verricht op het gebied van uitvaarten. Op dit moment bestaan er door aftredende bestuursleden, 2 vacatures in het bestuur. Het bestuur bestaat uit 7 leden. Het bestuur vergadert in de regel twee maal per jaar een half dagdeel, meestal in het centrum van het land. Het bestuur is nadrukkelijk niet betrokken bij de beoordeling van de klachten, het bestuur vertegenwoordigt de aangesloten instellingen en de consument.

Heeft u bestuurlijke ervaring en affiniteit met de werkzaamheden van onze Stichting? Bent u bereid om tijd vrij te maken voor deze taak? Er is een regeling voor presentiegeld en reiskostenvergoeding voor deze functie. In dat geval nodigen we u van harte uit uw motivatie en C.V. te zenden aan:

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
Per mail: info@sklu.nl