Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verzorging overledene in uitvaartcentrum

20060719 2006056 (Laatste) verzorging

Klacht:

De overledene was naar de mening van de nabestaanden niet zodanig verzorgd dat familie en bekenden op passende wijze afscheid konden nemen. De overledene had een hoofdwond ten gevolge van zelfdoding maar in het uitvaartcentrum was volstaan met schoonmaken en aankleden. De werkwijze bij het uitvaartcentrum is dat aan de bezoekers wordt medegedeeld dat de eerste aanblik schokkend kan zijn en dat geadviseerd wordt dat slechts een familielid een bezoek brengt aan de overledene. In dit geval waren al direct een vijftigtal mensen aanwezig welke allen zijn doorgelopen naar de overledene en toen behoorlijk zijn geschrokken. De ondernemer heeft achteraf wel een juiste verzorging uitgevoerd en aan de nabestaanden een tegemoetkoming aangeboden.

Uitspraak:

De werkwijze van het uitvaartcentrum is onjuist beoordeeld. Het doel van rouwbezoek is het afscheid nemen van de overledene en dat dient op een passende wijze te gebeuren, waarbij de eerste voorwaarde is dat de overledene er "presentabel" bijligt. In deze klacht had het personeel of vooraf met de familie moeten overleggen over de mate van verzorging of direct moeten overgaan tot restauratieve verzorging. Met dat laatste is de wond vrijwel geheel te camoufleren en wordt daardoor bezoekers een schokkende aanblik bespaard. Aan klager is een vergoeding toegekend welke hoger ligt dan het voorstel dat het uitvaartcentrum aan nabestaanden had gedaan.