Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Vervoer naar crematorium

20081026 2008043 Vervoer

Klacht:

De rouwstoet, bestaande uit lijkwagen en twee volgauto’s, zouden van het sterfhuis naar het crematorium rijden. Het eerste deel van de klacht betrof de volgauto’s welke naar het oordeel van klager niet schoon waren en slechts oude taxi’s waren. Ernstiger was echter dat bij het binnenrijden van de stad bleek dat noch de chauffeur noch de uitvaartmedewerker de weg naar het crematorium wist, zodat de stoet de weg geheel kwijt raakte. Taxi 1 was onderweg verdwenen en is op eigen gelegenheid bij het crematorium aangekomen; taxi 2 heeft met behulp van omstanders de lijkwagen kunnen traceren en deze naar het crematorium kunnen leiden. Ook toen presteerde de chauffeur van de lijkauto het om verkeerd te rijden. Gevolg was dat de stoet veel te laat aankwam bij het crematorium en dat van een waardige aankomst en begin van de dienst dus geen sprake was.

Uitspraak:

De ondernemer erkent dat het vervoer niet is verlopen als afgesproken en stelde aan klager een vergoeding voor van 50% van de kosten van het statievervoer. Aangezien er momenteel tegen relatief geringe kosten voldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn om dit soort problemen te voorkomen ( navigatie systemen en mobiele telefoon) acht de Ombudsman de ondernemer geheel aansprakelijk voor dit tekortschieten. Om die reden is de tegemoetkoming vastgesteld op de totale kosten van het statievervoer op de dag van de uitvaart.