Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verlate rekening

11-01-2016 2015-062 Factuur uitvaart, Incasso, Informatieplicht uitvaartondernemer

Klacht:

2015-62-verlate-rekening

Klaagster ontving in 2013 een rekening voor een nog openstaand bedrag van € 5.002,36 inzake de uitvaart van haar echtgenoot in 2011. Klaagster stelt dat zij niet wist dat er nog een bedrag open stond en dat zij dacht dat de uitvaartrekening volledig betaald was uit de verzekering die de overledene afsloot en de kosten die zij reeds voldeed. De uitvaartondernemer stelde voor een deel van het bedrag kwijt te schelden, hetgeen zij niet accepteerde. Klaagster stelde een ander bedrag voor,  dat de uitvaart-ondernemer niet accepteerde. Omdat beiden er samen niet uitkwamen nam klaagster contact op met de ombudsman.

 

Uitspraak:

De ombudsman oordeelt dat de klachten van klaagster doel treffen. Na de uitvaart in oktober 2011 betaalt klaagster het bedrag dat zij volgens de rekening schuldig is. Zij verwacht daarmee aan haar verplichtingen te hebben voldaan. De uitvaartondernemer neemt geen contact op met klaagster op het moment dat hij van de verzekeraar hoort dat deze slechts de betaalde premies uitkeert en er dus nog een groot bedrag door klaagster moet worden betaald. Pas in juli 2013 stuurt hij een aanmaning, terwijl hij in de tussentijd niets van zich laat horen. Als klaagster protesteert op de aanmaningen is het vervolgens weer twee jaar stil. Het had op de weg van de uitvaartondernemer gelegen om met klaagster het gesprek aan te gaan en naar een door beide partijen gedragen oplossing te zoeken.

Hoewel klaagster had kunnen begrijpen dat niet de volledige uitvaartkosten werden gedekt is het gebrek aan communicatie van de uitvaartondernemer de reden dat er zoveel tijd overheen gaat en dat klaagster niet tijdig de informatie kreeg die nodig was. In die situatie is het niet billijk om klaagster nog voor het volledige bedrag aan te slaan. De ombudsman vindt het ook niet billijk om klaagster in het geheel niets te laten betalen: zij had immers kunnen weten dat er nog een rekening zou komen.

In deze situatie ziet de ombudsman reden om beide partijen het restant van de kosten van de uitvaart te laten delen. De kosten voor het incassobureau laat de ombudsman voor rekening van de uitvaartondernemer: deze had een andere vorm van communicatie moeten kiezen. Hij had persoonlijk contact op moeten nemen en veel eerder en duidelijk moeten aangeven wat het probleem was.

Het bovenstaande houdt in dat klaagster een bedrag van € 2501,18 aan de uitvaartondernemer dient te betalen. Dit bedrag dient binnen drie weken op de rekening van de uitvaartondernemer staan.