Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Verkeerd tijdstip rouwkaart en te hard rijdende rouwauto

20111126 2011042 Kaarten

Klacht:

Er is een waslijst aan klachten ingediend, waarvan de belangrijkste zijn dat er een foutief tijdstip op de rouwkaart is vermeld met betrekking tot de afscheidsdienst. De rouwauto heeft op de snelweg 110km gereden in plaats van de gebruikelijke 80km. Er is een deel van de tekst weggevallen in de advertentie.

Uitspraak:

Er zijn diverse fouten gemaakt op de rouwkaart waarvan het verkeerde tijdstip de belangrijkste is. De uitvaartondernemer neemt hiervoor de verantwoordelijkheid en trekt de kosten in. De nabestaanden hebben echter extra kosten moeten maken door iedereen te moeten bellen over het foutieve tijdstip. De rouwauto had een verkeerde tijd doorgekregen waarop de begrafenis zou plaatsvinden en koos er daarom voor veel harder te rijden dan normaal op de rit van het midden van Nederland naar het noorden ervan. De chauffeur bleek bovendien niet te bereiken op het aan de nabestaanden gegeven mobiele nummer. De vervoerder heeft blijkbaar het juiste tijdstip niet aan de chauffeur doorgegeven. De uitvaartondernemer kan hierop worden aangesproken. De zinsnede ‘kleinkinderen en achterkleinkinderen’ is weggevallen bij twee geplaatste advertenties. Onduidelijk is hoe dit heeft kunnen gebeuren. De zinsnede is door de nabestaanden wel aangeleverd. Onduidelijk is of de advertentie vooraf ter goedkeuring is voorgelegd aan de nabestaanden. De uitvaartondernemer is dan aansprakelijk. Veel gegrond bevonden klachten hebben ook een gebrek aan vertrouwen teweeg gebracht, waardoor de nabestaanden zich met organisatorische aspecten hebben moeten bezighouden en zich minder hebben kunnen richten op hun verdriet en het afscheid. In totaal wordt een (samengesteld) bedrag van €1609,- toegekend.