Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Vergeten overbrengkosten

20120222 2011093 Begroting en Voorlichting

Klacht:

Klacht: De factuur wijkt af van de kostenbegroting voor een bedrag van € 191,-. Dit betreft de post overbrengen van de overledene. Klager is van mening dit bedrag ten onrechte te hebben betaald.

Uitspraak:

Een kostenbegroting heeft als functie dat de nabestaanden zich een beeld kunnen vormen van wat de door hen gewenste uitvaart aan kosten met zich meebrengt. Het totale bedrag kan voor de nabestaanden aanleiding zijn om zich te bezinnen en afspraken te wijzigen. Een uitvaartondernemer is verplicht om een zo nauwkeurig en volledig mogelijke kostenbegroting op te stellen. Dit past bij de informatieplicht die de uitvaartverzorger/uitvaartondernemer heeft in het kader van de opdrachtovereenkomst. De overledene is door de uitvaartondernemer zelf overgebracht en de overbrenging had al plaatsgevonden voordat het gesprek met de nabestaanden over de uitvaart plaatsvond. Deze kosten waren dus bekend of konden bekend zijn. De nabestaanden hadden geen extra wensen en hebben hun wensen niet gewijzigd. Van een redelijk bekwaam en professioneel handelend uitvaartverzorger mag verwacht worden dat deze rekening houdt met deze kosten en die dan ook vermeldt op de kostenbegroting. In dit geval is de uitvaartverzorger deze kosten vergeten op de kostenbegroting te zetten. De uitvaartondernemer heeft niet duidelijk gemaakt dat dit vergeten het gevolg was van bijzondere omstandigheden. De ombudsman gaat daar dus niet van uit. De vraag die dan moet worden beantwoord is of de opdrachtgever zich hier had moeten realiseren dat de uitvaartverzorger een vergissing beging door deze kosten niet op de kostenbegroting te zetten. Het antwoord op deze vraag luidt ontkennend. Het vergeten van de kostenpost komt onder deze omstandigheden voor risico en rekening van de uitvaartondernemer. Het bedrag moet door de uitvaartondernemer aan klager worden terugbetaald.