Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Vergeten begrotingspost

12-12-2015 2015-056 Begroting en Voorlichting, Dragers, Vervoer

Klacht:

Klager en de uitvaartondernemer verschillen van mening over de vraag welke kosten gefactureerd mogen worden, nu de uitvaartondernemer op de offerte abusievelijk de kosten van de begrafenisauto en de dragers niet vermeldde.

Uitspraak:

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht gegrond is. De uitvaartondernemer maakte een fout die hij trachtte te herstellen door zonder overleg en toelichting een factuur te sturen, die fors afweek van de getekende kostenbegroting. Deze fout komt voor zijn rekening en risico.

De ombudsman bepaalt dat de uitvaartondernemer aan klager het bedrag terug dient te betalen dat klager reeds aan hem overmaakte, zijnde € 613,68. Dit bedrag is gebaseerd op de vergeten begrotingspost (€ 747,50) minus het door de uitvaartondernemer afgetrokken bedrag (€ 133,82) en dient binnen twee weken na dit bindend advies op de rekening van de opdrachtgever te staan.

2015-56 BA Vergeten begrotingspost