Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Uitvaartondernemer en naturaverzekering

20071102 2007033 Uitleg (Natura) verzekering

Klacht:

In beide klachten waren opdrachtgevers achteraf van mening dat de uitvaartondernemers hen onvoldoende hadden ingelicht . Bij naturaverzekeringen moet het overlijden van de verzekerde bij de verzekeraar gemeld worden waarna de verzekeraar een uitvaartondernemer inschakelt. Indien de nabestaanden dit achterwege laten en zelf een uitvaartondernemer opdracht geven de uitvaart uit te voeren keert de verzekeraar het bedrag uit dat de verzekeraar zou hebben betaald als zij zelf opdracht hadden gegeven.Dat bedrag ligt meestal beneden de tarieven van de zelfstandige uitvaartondernemer. Opdrachtgevers waren van mening dat de uitvaartondernemers hen hierop in onvoldoende mate hadden gewezen.

Uitspraak:

De opdracht voor het uitvoeren van een uitvaart leidt tot een overeenkomst en wel tot een wederkerige overeenkomst met rechten en plichten. De plichten van de uitvaartondernemer worden bepaald door de gemaakte afspraken omtrent de regeling en uitvoering van de uitvaart. Deze afspraken dient hij correct na te komen. De plicht van de opdrachtgever beperkt zich tot het betalen van de overeengekomen uitvoering van de uitvaart. Op welke wijze de opdrachtgever zijn betalingsverplichting nakomt is voor de uitvaartondernemer niet van belang; dat is uitsluitend voor de opdrachtgever relevant. Of betaling voortvloeit uit aanwezige gelden, uit een geldsverzekering of andere bezittingen of uit een naturaverzekering is alleen voor de opdrachtgever van belang. Klagers waren van mening dat de uitvaartondernemer hen duidelijk had moeten maken dat zij verplicht waren de verzekeraar te bellen en het overlijden daar te melden. De betreffende uitvaartondernemers stelden daartegen dat zij door klagers waren gevraagd de uitvaart te regelen en uit te voeren en dat de informatieplicht van uitvaartondernemers zich niet uitstrekt tot verzekeringskwesties van overledenen/klagers. In beide klachten hadden de uitvaartondernemers de opdrachtgevers verteld dat de naturaverzekering de kosten van de uitvaart niet zou dekken en dat klagers zelf een bedrag zouden moeten bijbetalen. Dat was toen geen probleem. Het werd pas een probleem toen de uitkeringen van de naturaverzekeraars aanmerkelijk lager uitvielen dan opdrachtgevers hadden gedacht. Gelet op de verantwoordelijkheid van klagers voor de betaling is het hun verantwoordelijkheid verplichtingen m.b.t. eventuele verzekeringen na te komen. Nu beide uitvaartondernemers daadwerkelijk hadden aangegeven dat opdrachtgevers/klagers zich moesten realiseren dat de uitkering van de verzekering lager zou uitkomen dan de rekening van de uitvaartondernemer hebben zij aan hun informatieplicht in dit opzicht voldaan. Beide klagers werden in het ongelijk gesteld. N.B. In een eerdere klacht had de uitvaartondernemer het overlijden aan de naturaverzekeraar zelf gemeld en had hij de consequenties van het inschakelen van zijn onderneming voor de opdrachtgever verzwegen. In die klacht werd klager in het gelijk gesteld.