Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Tijdsoverschrijding

12-12-2015 2015-057 Aula Koffiekamer, Begroting en Voorlichting, Factuur uitvaart

Klacht:

Klaagster en de uitvaartondernemer verschillen van mening over de vraag voor wiens risico en rekening de kosten komen van de tijdsoverschrijding van het gebruik van de aula.

Uitspraak:

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat de klacht ongegrond is. Klaagster was bekend met de beperkte gereserveerde tijd voor de afscheidsdienst en condoleance. Zo zij al niet wist – doordat de uitvaartondernemer er haar diverse keren op wees – dat zij binnen de gereserveerde tijd moest blijven, dan had zij kunnen c.q. moeten begrijpen dat er (financiële) gevolgen aan de tijdsoverschrijding zouden zitten. Het feit dat de uitvaartondernemer haar hierop niet bij voorbaat wees, betekent niet dat het risico van tijdsoverschrijding voor zijn rekening komt. De overschrijding is immers volledig aan klaagster toe te rekenen.

Het bovenstaande houdt in dat klaagster binnen drie weken na ontvangst van dit bindend advies een bedrag van € 251,30 aan de uitvaartondernemer dient te betalen, zijnde € 380,- (kosten overschrijding) -/- € 128,70 (reeds betaald gebak).

2015-57 BA Tijdsoverschrijding