Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Terecht berekende kostengebruik aula op begraafplaats?

20090711 2008072 Aula Koffiekamer

Klacht:

Een geschil over een bedrag van € 153,- dat door de uitvaartondernemer volgens klager ten onrechte aan hem in rekening is gebracht. Het betreft het gebruik van de aula van de begraafplaats.

Uitspraak:

De kosten van het gebruik van de aula zijn op zeer onduidelijke wijze (samen met een andere post) weergegeven op de kostenbegroting. Er is sprake van een niet kloppende meer/minder kosten weergave in vergelijking met de (eind)afrekening. Klager heeft onder de genoemde omstandigheden ervan uit mogen gaan dat de rekening van 27 augustus 2008 een eindafrekening betrof. Tevens is blijkbaar ook de uitvaartondernemer hiervan uitgegaan. Op basis van de genoemde argumenten vindt de ombudsman het redelijk en billijk dat de nog openstaande rekening van klager ad €153,- voor rekening van de uitvaartondernemer blijft.