Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Te late rouwadvertentie, overdracht van opdrachtgeverschap en andere klachten.

20101123 2010005 Advertentie

Klacht:

De rouwbrief is niet volgens opdacht uitgevoerd, de nabestaanden zijn onjuist geïnformeerd over het afhalen van de rouwpost, de uitvaartleidster was niet of nauwelijks bereikbaar en beschikbaar, er zijn klachten ten aanzien van de rouwadvertentie met name een verkeerde datum van plaatsing, niet geïnformeerd zijn over datum aanlevering muziek, spelen onjuiste versie van muziekstuk, zelf moeten maken van een draaiboek, onder druk op een verkeerd moment als opdrachtgever moeten tekenen van onduidelijke documenten, geen kopieën van getekende documenten ondanks verzoek, draaiboek niet letterlijk gevolgd en niet gespecificeerde factuur.

Uitspraak:

Bij deze klacht is veel onduidelijkheid over het opdrachtgeverschap en de gevolgen daarvan. Drie nabestaanden maken veelal met zijn drie afspraken met de uitvaartleidster. Een nabestaande is de beoogd opdrachtgever. De beoogd opdrachtgever trekt zich als op de dag van de uitvaart de overeenkomst en de kostenbegroting getekend moet worden, terug. Een andere nabestaande die tekent denkt dat zij al opdrachtgever is. De uitvaartleidster komt niet al haar afspraken met de verschillende nabestaanden na. Misschien mede vanwege de feestdagen wordt pas in een (te) laat stadium duidelijk wie formeel de opdrachtgever is. Een deel van de ontstane problemen had kunnen worden voorkomen als dit eerder duidelijk was geweest en er ook duidelijk was geweest wat het opdrachtgeverschap inhoudt. Na onderzoek worden alleen de klachten over de te late advertentie en onduidelijkheid rond opdrachtgeverschap gegrond verklaard. De uitvaartondernemer had hiervoor een vergoeding aangeboden van iets meer dan €600,-. Deze vergoeding wordt voldoende geacht.