Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Tarief begraafplaats

26-11-2015 2015-031 Grafrecht, Reglement begraafplaats

Klacht:

In augustus 1995 kocht de (schoon-)moeder van klager een graf op de begraafplaats. Artikel 3 van het destijds geldende reglement stelde dat dit voor 20 jaar was. Nu deze 20 jaar om zijn kunnen de rechten op het graf worden verlengd. Onderdeel van het reglement zijn de tarieven. In het reglement of de tarievenlijst van 1995 staat geen enkele bepaling of zinsnede over een (jaarlijkse) aanpassing van de tarieven. Klager is daarom van mening dat de verlenging tegen de in 1995 geldende tarieven mogelijk is. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat met het bekendmaken en toesturen van de nieuwe tarieven (in 2002, 2004 en 2007) deze met terugwerkende kracht van toepassing zijn op de in 1995 gesloten overeenkomst.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert het volgende:

  1. De begraafplaats was zowel in de grafakte van 1995, als in het destijds geldende reglement duidelijk over toekomstige wijzigingen in de kosten.
  2. De overeenkomst is aangegaan onder die voorwaarden, zodat deze voorwaarden ook voor de latere verkrijger (dat wil zeggen: klager) gelden.
  3. De begraafplaats is gerechtigd de gewijzigde kosten in rekening te brengen. De keuze is aan klager of hij het grafrecht onder die voorwaarden wil verlengen, dan wel afziet van verlenging.

2015-31 Tarief begraafplaats