Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Overschrijving grafrechten; weigering restitutie kosten verlenging

20130622 2013018 Geen categorie

Klacht:

Klager wilde na overlijden van ouders als rechthebbende worden aangemerkt voor het graf , uitgegeven voor voortdurend gebruik. In het verleden ten onrechte kosten voor verlenging in rekening gebracht, maar verweerder weigert terugbetaling

Uitspraak:

Verweerder heeft zijn lidmaatschap van LOB opgezegd gedurende de klachtbehandeling en weigert iedere informatie. Volgens klachtreglement is uitspraak gedaan op de beschikbare gegevens.