Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Over verzekeringen en bijkomende kosten

20060524 2006044 Begroting en Voorlichting

Klacht:

Klager was van mening dat de uitvaartondernemer geen juiste verdeling had gemaakt in verzekerde en niet-verzekerde diensten en verstrekkingen. Onderzoek door Ombudsman Verzekeringen wees uit dat de ondernemer correct had gehandeld. Daarnaast was klager van mening dat een aantal niet verzekerde bedragen vooraf niet met hem waren besproken en dat daarom betaling daarvan achterwege kon blijven.Die laatste kwestie is door de Ombudsman Verzekeringen naar de Ombudsman Uitvaartwezen doorgezonden ter afhandeling. Bij onderzoek bleek dat de uitvaartondernemer de opdrachtgever voor de uitvaart een uitgebreide kostenraming had overhandigd en dat dde opdrachtgever deze kostenraming voor akkoord had ondertekend. De betwiste posten waren wel degelijk op de kostenraming opgenomen zodat klager daarvan tijdig op de hoogte was gesteld.Het doel van een kostenraming is het vooraf aan de opdrachtgever verstrekken van inzicht in de te verwachten kosten van de uitvaart. Volgens de Algemene Voorwaarden dient de ondernemer dat ook te doen, liefst schriftelijk.In deze klacht bleek dat het opstellen en laten ondertekenen van een kostenraming ook voor de ondernemer zinvol is; ongefundeerede klachten kunnen met behulp van de kostenraming ongegrond worden verklaard.

Uitspraak:

De klacht is ook door de Ombudsman Uitvaartwezen afgewezen. Gelet op het belang van een goede, schriftelijke, kostenraming ook voor de ondernemer is deze klacht hier vermeld.