Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onvoldoende voorlichting algemeen graf en ruiming?

20091007 2009049 Grafrechten

Klacht:

De uitvaartleider zou geen duidelijke informatie hebben verstrekt over wat een algemeen graf inhoudt, waardoor klaagster zich genoodzaakt zag haar vader een maand na zijn begrafenis te laten herbegraven en daarvoor zou zij ten onrechte extra kosten hebben moeten maken. Daarnaast zou de uitvaartondernemer ten onrechte de grafrechten voor een algemeen graf aan klaagster hebben doorberekend, de kwaliteit van de kist van klaagsters vader zou aan kwaliteit te wensen hebben overgelaten, de kostenpost op de begroting wat betreft de laatste verzorging zou niet kloppen en er bestaat onduidelijkheid bij klaagster over het aannametarief.

Uitspraak:

De ombudsman concludeert dat klaagster onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de uitvaartleider haar niet heeft ingelicht over de verschillen tussen een algemeen graf en een ‘eigen’ graf en dat zij op de hoogte had kunnen zijn van de verschillen tussen de soorten graven, omdat dit ook aangegeven stond op het door haar ondertekende formulier ‘Vormgeving van de uitvaart’. Voor klaagster vormen de aanstaande ruiming van het graf van haar moeder (bijna 25 jaar geleden begraven in een algemeen graf) en de begrafenis van haar vader, onlangs en ook in een algemeen graf, een onlosmakelijk geheel, omdat zij zich bewust is geworden van de implicaties van een algemeen graf. Voor de uitvaartleider zijn dit echter twee volstrekt los van elkaar staande gebeurtenissen, waarbij het graf van de moeder alleen een rol speelde in de vormgeving van de begrafenis van de vader. Zijn taak is de begrafenis van de vader te regelen. Een eventuele ruiming van het graf van de moeder staat daar geheel los van. De ombudsman vindt het aannemelijk dat de uitvaartleider niet op de hoogte was van de aanstaande ruiming van het graf van de moeder van klaagster. Het is ook niet de taak van de uitvaartleider om, in een situatie als die van klaagster, naar een mogelijke ruiming te informeren. In dit geval betrof het een ongelakte massief grenen kist. Grenen is een zachte en buigzame houtsoort. Dat deze kist enigszins is vervormd na een maand, waarin het ook veel heeft geregend, is niet zo verwonderlijk. Het opgraven en uithalen van de kist doet ook geen goed aan de conditie van de kist. De ombudsman is van mening dat er niet in het algemeen gesteld kan worden dat als bij een opgraving na een maand een plank van de kist los is geraakt en de kist is doorgebogen, er sprake is van een slechte kwaliteit kist. Ook de andere klachten worden ongegrond verklaard. Alleen de klacht wat betreft ‘de laatste verzorging’ wordt ten dele gegrond verklaard en daarvoor mag klaagster €96,- in mindering brengen op de totale rekening.