Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onprofessionele dragers?

20090826 2009026 Dragers

Klacht:

De dragers waren van ongelijke lengte, waardoor de kist scheef werd gedragen, bij het binnendragen in de kerk. Zij stagneerden toen zij een draai moesten maken voor in de kerk, waardoor er door de uitvaartleider ingegrepen moest worden. Na het neerzetten van de kist in de kerk draaiden twee dragers de verkeerde kant op. Er werd slecht samengewerkt in de dragersgroep, wat te merken viel bij het overpakken van de kist van schouderhoogte naar draaghoogte en tijdens de plaatsing van de kist op het graf. De kist moest ten gevolge van wanorde diverse malen heen en weer geschoven worden totdat die eindelijk goed stond. Bij het uit de kerk dragen zakten de dragers niet ver genoeg, zodat het bloemstuk de bovenste deurpost raakte. Op de begraafplaats heeft een van de dragers gelachen terwijl hij de rouwauto begeleidde.

Uitspraak:

Partijen verschillen niet van mening dat de dragers bij de uitvaart van de vader van klaagster niet voldeden aan de gerechtvaardigde verwachting die je van hen mag hebben, namelijk dat een verschil in lengte tussen de dragers op een professionele manier wordt opgevangen, dat er goed wordt samengewerkt bij het dragen, dat de dragers weten wat er van hen wordt verwacht en dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van de overledene en alle aanwezigen bij de diverse onderdelen van de uitvaart. De uitvaartondernemer poogt kostenposten op de uitvaartnota te vinden die in verband staan met de gebeurtenissen in de kerk. Daartoe worden de kostenposten dragers €528,-, toeslag kerkwerk €210,- en liturgieën € 123,- in mindering gebracht. Dat de kosten van de dragers van de rekening worden gehaald lijkt de ombudsman niet meer dan logisch, al lijkt de uitvaartondernemer de mening toegedaan dat de dragers ook wel dingen goed hebben gedaan. En de uitvaart kon tenslotte wel doorgang vinden, zo wordt betoogd. Kortom: door het schrappen van de kosten van de dragers van de rekening is er eigenlijk ook al compensatie toegekend. De ombudsman deelt deze mening niet. De dragers hebben door hun gedrag deels afbreuk gedaan aan de waardigheid van de uitvaart, niet alleen in de kerk, maar ook op de begraafplaats en dat is het laatste dat nabestaanden willen. Daarmee is de schade die door de dragers wordt veroorzaakt groter dan de enkele kosten die voor hun diensten zouden moeten worden betaald. De ombudsman heeft meegewogen dat de ervaringen van nabestaanden sterk kunnen verschillen in hun waardering van de genoemde onprofessionele gedragingen. De ombudsman is van mening dat het, op basis van haar ervaring en in vergelijking met andere klachten waarin schadevergoeding is toegekend, redelijk en billijk is om hiervoor een schadevergoeding toe te kennen van €450,- ter beëindiging van het geschil. In totaal dus €978,-.