Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onduidelijke factuur?

20120117 2011062 Factuur uitvaart

Klacht:

Klager is van mening dat de factuur onduidelijk/onoverzichtelijk is . Een aantal posten die apart op de factuur staan zouden moeten vallen onder tarief A of die zijn onvoldoende gespecificeerd. Het betreft dan kosten als ‘Verzorging thuisopbaring en gebruik koeling’ en een post voor ‘Telefoon, fax en digitale communicatiemiddelen’. Ook tarief A is onduidelijk. Een door klager verzochte nadere specificatie van bestede uren e.d. wordt niet gegeven door de uitvaartondernemer. De diensten die in rekening gebracht zijn, zijn niet vooraf duidelijk gecommuniceerd.

Uitspraak:

Tarief A is een basistarief. Zoals al eerder beslist, is het in een dergelijk geval niet mogelijk (en is het niet vereist omdat het niet is overeengekomen) dat aan een opdrachtgever een volledige geïndividualiseerde factuur wordt overgelegd (exact hoeveel uren, tegen welk tarief en welke andere kosten er bij deze uitvaart exact zijn gemaakt). De kosten van de thuisopbaring zijn wellicht niet geheel duidelijk geweest voor klager. De post ‘Telefoon, fax en digitale communicatemiddelen’ valt ten onrechte niet onder tarief A. Ook de post ‘Wettelijke registratie’ hoort, in ieder geval voor het grootste gedeelte, onder tarief A te vallen. Aan klager wordt in totaal een vergoeding gegeven van €223,-.