Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Niet genoemde tarieven uitvaart, koffie met cake en rouwdrukwerk

20101123 2010050 Begroting en Voorlichting

Klacht:

Volgens klager zijn er in het aannamegesprek geen tarieven medegedeeld. Voor koffie met cake in een horecagelegenheid zou een bedrag van €3,50 genoemd zijn. Tarieven van rouwdrukwerk en nabestellingen zouden niet genoemd zijn.

Uitspraak:

Er is een kostenbegroting opgemaakt en die is een dag na het aannamegesprek door klager getekend. Een uitvaartverzorger moet de opdrachtgever over de kosten van een uitvaart informeren. Aan de andere kant moet de opdrachtgever ook zelf naar de kosten vragen. Partijen verschillen van mening of de tarieven wel (uitvaartondernemer) of niet (klager) zijn besproken. Hier is er een kostenbegroting overgelegd en getekend. Klager had dus kunnen weten wat de kosten ongeveer zouden zijn. Klager heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om zijn klacht aannemelijk te maken. Klager heeft de genoemde prijs van €3,50 voor koffie met cake als vaststaande prijs beschouwd. Volgens de uitvaartondernemer is dit een richtprijs geweest. Uit de kostenbegroting blijkt dat er voor 300 personen koffie en cake is begroot op €1500,-, dus €5,- per persoon. Dat had klager eenvoudig kunnen nagaan. De uitvaartleider heeft de afspraken met de horecagelegenheid gemaakt. Het kost weinig moeite om naar de daadwerkelijke prijs (€5,50) te informeren en dat mede te delen aan de opdrachtgever (evt. in de kostenbegroting). Klager had dan een keuze kunnen maken (accepteren of niet). Het is daarom redelijk als de meerkosten (232 x €0,50) voor rekening van de uitvaartondernemer blijven. Aan klager zijn, omdat er minder mensen kwamen dan geschat, 100 plakken cake(extra) in rekening gebracht (dat zijn er 32 meer dan de schatting). Doordat de horecagelegenheid zijn rekening door de uitvaartondernemer liet betalen en klager pas na enkele maanden die rekening onder ogen kreeg en kon controleren, kon hij niet meer bij de horecagelegenheid klagen. Daarom hoeven de extra plakken cake niet door klager betaald te worden. Voor het rouwdrukwerk en een deel van de uiteindelijk bestelde fotobidprentjes zijn wel kosten begroot. Voor een latere bestelling van avondwake- en misboekjes niet. Klager stelt dat hem geen tarieven zijn medegedeeld. De ombudsman is van mening dat het op de weg van klager had gelegen om daarnaar te informeren als de prijs voor hem belangrijk was. Dat de prijs voor dergelijk drukwerk, als dit rechtstreeks bij de drukker wordt besteld, goedkoper is doet niet ter zake. Ook de kosten die gemaakt zijn voor het drukwerk doen niet ter zake (klager wilde de nota zien) er mag immers over deze kosten o.a. een winstmarge gerekend worden. Klager krijgt een vergoeding van €133,60 toegekend en moet het restant van de nog openstaande factuur betalen.