Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Niet geleverde diensten

04-10-2015 2015-054 Coulancevergoeding, Factuur uitvaart, Polisvoorwaarden, Vervoer

Klacht:

De nicht van klager overleed en benoemde hem bij testament als haar executeur. Zij had een natura verzekering bij de uitvaartondernemer. Omdat de nicht al enkele dagen was overleden voordat men haar vond, werd zij in opdracht van de politie naar uitvaartcentrum X gebracht. Zodra klager van het overlijden hoorde schakelde hij de uitvaartondernemer in. Deze wil echter de door uitvaartcentrum X gemaakte kosten niet vergoeden en biedt slechts een bedrag van € 310,- aan als coulance voor niet afgenomen diensten. Klager vindt dat veel te weinig, omdat de uitvaartondernemer meerdere werkzaamheden niet hoefde te verrichten en stelt dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de niet geleverde diensten. Klager vindt dan ook dat de uitvaartondernemer de kosten moet vergoeden die hij niet hoefde te maken.
Klager laat de ombudsman weten dat de uitvaartondernemer inmiddels erkende dat de kosten van het doen van aangifte van het overlijden ten onrechte zijn gefactureerd en dat hij deze op zijn rekening gestort kreeg.

Uitspraak:

Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman als volgt:

  1. Noch klager, noch de uitvaartondernemer valt enig verwijt te maken over de overbrenging van het lichaam van de overledene naar uitvaartcentrum X. De kosten die daarmee gepaard gaan horen tot het risico van de nabestaanden en niet tot die van de verzekeraar/uitvaartondernemer, nu deze laatste in zijn polisvoorwaarden exact beschreef welke diensten hij zou verlenen.
  2. Ondanks de uitsluitende clausule gaf de verzekeraar/uitvaartondernemer klager een coulancevergoeding wegens verschillende niet afgenomen diensten. Hoewel klager graag een hogere coulancevergoeding had gezien omdat hij daarmee de schuldeisers van de overledene kon betalen (en het hogere bedrag dus niet ten eigen bate vroeg), is de ombudsman van mening dat de verzekeraar/uitvaartondernemer meer dan behoorlijk handelde door de coulancevergoeding die hij uitkeerde. Klager had immers nergens recht op.
  3. De klacht is ongegrond.
    2015-54 BA Niet geleverde diensten