Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Niet aanmaken van CD van uitvaartdienst

20081026 2008047 Muziek

Klacht:

Op het opdrachtformulier van de crematie plechtigheid was duidelijk aangegeven dat er een CD van de plechtigheid moest worden gemaakt . Om onduidelijke redenen is dat door het crematorium niet goed verwerkt waardoor er geen CD is gemaakt en de (standaard-) opname gewist werd. Het crematorium heeft naast excuses een vergoeding van € 200,00 aangeboden. Klager kon zich hier niet in vinden.

Uitspraak:

Klager stelt dat het crematorium een vergoeding van € 1500,00 dient te betalen, zijnde een vergoeding van € 500,00 per kind van de overledene. Klager is verder van mening dat het niet aanmaken van de CD niet in een bedrag is uit te drukken . Het argument hiervoor is het feit dat klager tijdens de dienst een woord van dank voor de aanwezigen heeft uitgesproken en nog iets over zijn vader heeft verteld en dat kan hij nu nooit meer beluisteren. Klager geeft hiermee aan dat het gaat om een vergoeding van immateriële schade en die schade kan de ombudsman niet vergoeden. Wel is de Ombudsman van mening dat het crematorium onzorgvuldig heeft gehandeld, maar dat die onzorgvuldigheid gezien moet worden in relatie tot de dienst/product waarover het gaat. Aangezien de kosten van een CD € 36,00 bedragen staat de gevraagde vergoeding van € 1500,00 in geen enkele verhouding tot de onzorgvuldigheid ook al stelt klager nog “dat hij niet het onderste uit de kan wil halen.”. Door de Ombudsman is een vergoeding van € 250,00 vastgesteld.