Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Kostenbegroting van alleen die kosten die buiten de verzekering vallen

20101123 2010066 Begroting en Voorlichting

Klacht:

Er is een kostenbegroting opgemaakt voor kosten die niet onder de verzekering vallen. De latere factuur bevat meer posten, die niet begroot zijn (en volgens klaagster soms onder de verzekering vallen). Het gaat hierbij met name om mortuariumkosten, kosten laatste verzorging en overbrengingskosten. Verder wil klaagster de meerkosten voor 25 rouwkaarten verrekend zien met het recht op 50 kaarten.

Uitspraak:

Bij deze klacht zouden twee ombudsmannen bevoegd kunnen zijn, de financieel ombudsman (Kifid) omdat er sprake is van een uitvaartverzekering en de ombudsman uitvaart als het gaat om klachten over het verzorgen van de uitvaart inclusief (de voorlichting) over de financiële gevolgen daarvan. Klaagster kiest voor de ombudsman uitvaart. Het enige dat klaagster gekregen heeft is een getypt overzicht van kosten die niet onder de verzekering vallen. Die heeft klaagster moeten tekenen. Er is geen aannameformulier of een overzicht van voorkomende werkzaamheden en diensten waarin bijv. bedragen kunnen worden opgetekend of waarin opgesomd staat wat de verzekering wel of niet dekt en waaruit duidelijk wordt dat de opdrachtgever sommige posten zelf moet betalen. Louter de conclusie dat iets niet onder de verzekering valt wordt aan klaagster overhandigd. De opdrachtgever is afhankelijk van de expertise van de uitvaartverzorger met betrekking tot het organiseren van de uitvaart en normaliter ook de voorlichting over de kosten van die uitvaart maar in dit geval ook nog van de interpretatie van de uitvaartverzorger dat bepaalde kosten niet onder de verzekering vallen. De opdrachtgever (meestal al niet geschoold in het lezen van verzekeringsvoorwaarden) kan niets controleren op het moment van tekenen van de kostenbegroting(van kosten die niet door de verzekering worden gedekt). Mortuariumkosten en de kosten van een overbrenging staan niet op het staatje van de uitvaartondernemer. Klaagster had in dit geval niet hoeven begrijpen dat er sprake was van een fout nu deze kosten niet op het lijstje stonden van kosten die niet door de verzekering werden gedekt. De uitvaartondernemer dient deze kosten voor zijn rekening te nemen en deze kosten ad €302,80 aan klaagster te vergoeden.