Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Kosten uitvaartcentrum

20071007 2007008 Opbaren

Klacht:

Klacht. Klager was van mening dat de kosten van opbaring in dit specifieke geval te hoog waren geweest.

Uitspraak:

Uitspraak. De betreffende uitvaartondernemer hanteert een “module”voor de kosten van het uitvaartcentrum. In deze module zijn 8 diensten en/of verstrekkingen opgenomen. Voor de overledene in deze klacht waren 4 van deze diensten gebruikt en dan nog eens voor slechts twee bezoekers.De ondernemer bleef van mening dat ook in deze bijzondere omstandigheden het volledige bedrag voldaan diende te worden. Met deze opvatting kon de Ombudsman niet instemmen en heeft daarom zelf een vermindering voor klager vastgesteld.