Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

koffietafel

20141104 2014034 Geen categorie

Klacht:

Een aantal zaken waren niet direct goed verlopen, maar tijdig hersteld door ondernemer.Ruimte voor koffietafel te klein, klager had dit van bezoekers vernomen. Klager is van mening hierdoor emotioneel ernstig te hebben geleden.

Uitspraak:

De enkele punten die de ondernemer zijn toe te rekenen rechtvaardigen een kleine compensatie. De door klager geclaimde duizenden euro.s aan leed kunnen in deze procesgang niet gehonoreerd worden.