Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Geweigerd als opdrachtgever.

20080813 2008026 Opdrachtgever

Klacht:

De buurman van klager was overleden en aangezien de kinderen van de overledene niets met hem van doen wilden hebben wilde de buurman wel als opdrachtgever optreden. De uitvaartondernemer deelde hem echter mee dat hij geen familie was en dus niet als opdrachtgever kon optreden.

Uitspraak:

De toelichting van de uitvaartondernemer gaf een ander beeld van de geschetste situatie. Aan de buurman was uitgelegd wat de consequenties zijn van het optreden als opdrachtgever en daar had de buurman kennelijk geen behoefte aan. Het gevolg was dat de uitvaart in opdracht van de gemeente is uitgevoerd en aangezien de overledene een naturaverzekering had afgesloten is de uitvaart binnen de grenzen van die verzekering uitgevoerd.