Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Geen antwoord

21-01-2017 2016-090 Factuur uitvaart, Incasso, Klachtbehandeling, Kwaliteit dienstverlening

Klacht:

2016-090-geen-antwoord

Klager vindt dat de uitvaartondernemer tekort schoot bij de begeleiding van de uitvaart van zijn  moeder. De ondersteuning van de uitvaartleider was bedroevend; hij was vooral bezig met zijn administratie en niet met de ontzorging van de nabestaanden. De advertentie leverde hij verkeerd aan bij de krant, terwijl deze in detail met hem was doorgesproken. De vraag om bijstand bij de gang van zaken in het crematorium werd niet gehonoreerd. De bijstand die daar wel werd verleend was matig en vooral technisch van aard. Daarnaast waren de advertentiekosten aanzienlijk hoger dan begroot. Tot slot beklaagt klager zich over de trage reacties van de uitvaartondernemer op zijn klachten. De uitvaartondernemer bood klager een korting van € 400,- aan, maar klager vindt een korting van 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag meer in de rede liggen. Hij vraagt daarover het oordeel van de ombudsman.

 

Uitspraak:

Op basis van het bovenstaande concludeert de ombudsman dat de uitvaartondernemer niet op alle correspondentie van klager tijdig reageerde en dat hij de klacht niet als zodanig in behandeling nam. Daarnaast had klager de ombudsman nodig om geïnformeerd te raken over het incassotraject. Op al deze punten handelde de uitvaartondernemer niet correct, zeker niet nu het een keurmerkhouder betreft. Het had op de weg van de uitvaartondernemer gelegen om zijn excuses aan te bieden over zijn nalatigheid in de correspondentie en het gebrek aan informatie over het incassotraject.

Nu klager uiteindelijk van de uitvaartondernemer de genoegdoening kreeg die hij vroeg, stelt de ombudsman vast dat daarmee de klacht ten finale is afgehandeld.