Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Extrakosten huur aularuimte in crematorium.

20080813 2008022 Aula Koffiekamer

Klacht:

Klager was van mening dat de uitvaartondernemer, zijnde de deskundige, het tijdstip van aanvang van de auladienst niet juist had bepaald, waardoor klager extra kosten moest betalen.

Uitspraak:

Bij de regeling van de uitvaart was het tijdstip van aanvang van de kerkdienst (11.00 uur) en van aanvang van de dienst in het crematorium ( 12.30 uur) met opdrachtgever besproken en vastgelegd. Op de door opdrachtgever getekende kostenopgave was nadrukkelijk vermeld voor welke tijd de aula was gereserveerd en dat overschrijding van de genoemde tijd tot extrakosten zou leiden. Op de dag van de uitvaart kon de auladienst eerst om 13.00 uur beginnen, dus te laat. Navraag bij klager leerde dat de kerkdienst op tijd was begonnen en ca 3 kwartier had geduurd, dus voldoende tijd om op het afgesproken tijdstip in het crematorium te zijn. Klager gaf echter aan dat de nabestaanden eerst om ca 12.15 tot 12.30 uur vanaf de kerk waren vertrokken. Hierdoor was men uiteraard te laat bij het crematorium. Klager duidelijk gemaakt dat de extrakosten niet veroorzaakt zijn door ondeskundigheid van de uitvaartondernemer, maar geheel te wijten waren aan het late vertrek van de nabestaanden vanaf de kerk. De klacht werd daarom afgewezen.