Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Extra kosten brede kist

20071102 2007056 Kist

Klacht:

Nabestaanden hadden bij de regeling van de uitvaart een duurdere kist gekozen; kosten ongeveer € 1800,00. Pas later verneemt de ondernemer van de thuisopbaarders dat de overledene een flinke omvang heeft en waarschijnlijk niet in de bestelde kist zou passen. Omgaand bestelt de ondernemer een bredere kist zonder de meerkosten te weten en zonder de opdrachtgever hierover expliciet te informeren. Aan een familielid had hij laten weten dat de extrakosten wel aanzienlijk zouden kunnen zijn. Dat bleek inderdaad het geval te zijn: ongeveer € 765,00. Klager was van mening dat de brede kist niet nodig was geweest, want met een beetje passen en meten was de eerste kist ook goed geweest en verder stelde klager dat de ondernemer onjuist had gehandeld door de in deze uitvaart blijven hier verder opdrachtgever niet te informeren. De overige klachtpunten over deze uitvaart blijven hier verder onbesproken.

Uitspraak:

Het argument van klager dat de overledene met een beetje passen en meten wel in de eerste kist kon worden gelegd is weinig overtuigend. Stel dat de ondernemer inderdaad zo te werk zou zijn gegaan en de overledene in de kist had “geperst”, dan hadden de nabestaanden terecht tegen die handelwijze bezwaar kunnen maken en wel op grond van een gebrek aan piëteit voor de overledene en op grond van een tekortschieten van de uitvaartondernemer in het bestellen van een juiste kist. Niet correct is de beslissing van de ondernemer om min of meer op eigen houtje de beslissing te nemen een bredere kist te bestellen, zonder de hieraan verbonden( hoge) extrakosten te kennen en zonder hierover de opdrachtgever uitdrukkelijk te informeren. Om die reden is de klacht toegewezen en het extrabedrag gecrediteerd.