Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Draaien verkeerde nummer door crematorium.

20100818 2010022 Muziek

Klacht:

Bij de uitvaart van de vader van klaagster is door het crematorium een verkeerd nummer gedraaid. Klaagster vindt daarnaast dat de behandeling van de klacht (door het crematorium) lang heeft geduurd en dat zij als persoon niet juist is behandeld doordat de klacht niet via klaagster of ‘de kinderen’ werd afgedaan, maar ook via haar moeder (de opdrachtgeefster).

Uitspraak:

Op een cd staan twee op elkaar lijkende nummers, zelfde melodie, maar andere uitvoering. Klaagster is van mening dat er een verkeerd nummer is gedraaid, het crematorium houdt het op een verkeerde versie van dat nummer. De ombudsman is van mening dat nabestaanden om een bepaalde reden een bepaald nummer kiezen en dat het niet draaien van dat nummer, in die versie, het afscheid zoals de nabestaanden zich dat gedacht hebben verstoort. De muziek is tijdig en met duidelijke aanwijzingen afgeleverd bij het crematorium. Het crematorium is dan verantwoordelijk voor het niet afspelen van het juiste nummer. Klaagster wil de gehele koffietafel kwijt gescholden hebben, omdat de nabestaanden haar toen steeds ‘ter verantwoording’ hebben geroepen. Het betrof een uitvaart in besloten kring, waarbij de nabestaanden op de hoogte waren van de inhoud van toespraken en de te draaien muziek. Enig verband wil de ombudsman wel constateren, maar de gehele koffietafel voor 60 personen laten vervallen voert te ver. De ombudsman vindt de aangeboden compensatie (€150,- plus de kosten van de cd ad €29,-) voldoende. De klacht is met voldoende voortvarendheid door het crematorium in behandeling genomen. Klaagster verliest verder de juridische aspecten van het opdrachtgeverschap uit het oog. De moeder van klaagster is opdrachtgeefster van de uitvaart (in de relatie met de uitvaartverzorger) en de crematie (in de relatie met het crematorium) geweest. Er is weliswaar een contactpersoon aangewezen, die in dit geval ook is geïnformeerd, maar de opdrachtgeefster kan hierdoor niet buiten beschouwing worden gelaten en worden gepasseerd, tenzij zij dit zelf duidelijk te kennen heeft gegeven aan de opdrachtnemer. Er is door het crematorium voldoende zorgvuldig gehandeld, door zoveel mogelijk zowel de contactpersoon als de opdrachtgeefster op de hoogte te stellen van de door het crematorium te ondernemen stappen met betrekking tot de klacht.