Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Diverse klachten over organisatie van de uitvaart.

20100907 2010017 Kwaliteit dienstverlening

Klacht:

Lang wachten op de laatste verzorging en niet nakomen belafspraak, verwarring over waarheen de overledene moet worden vervoerd, niet nakomen afspraak aannamegesprek, deel gekozen muziek niet beschikbaar in crematorium, andere uitvaartverzorger op dag uitvaart, kleed vol vlekken in uitvaartcentrum, niet voorlopen door uitvaartverzorger bij uitvaartcentrum, schenden afspraak over binnendragen bij crematorium door kleinkinderen, omgaan met bloemstuk werkgever klager en klachten over de factuur.

Uitspraak:

Het lange wachten op de laatste verzorging had te maken met het nog niet ondertekend zijn van de verklaring van overlijden (niet gegrond). Het niet nakomen van een belafspraak is niet netjes (gegrond), verwarring over waarheen de overledene moest worden vervoerd is door de uitvaartondernemer veroorzaakt (gegrond). Afspraak aannamegesprek niet nagekomen bleek interne communicatiefout bij uitvaartondernemer (gegrond). De uitvaartondernemer stelt dat het muziekboek ter oriëntatie is gegeven aan de nabestaanden. Niet duidelijk was of gezegd is dat dit boek het boek van een ander filiaal is. De nabestaanden hebben daaruit een of twee nummers genoteerd en zouden de rest met het crematorium regelen. Bij het crematorium bleken de gekozen stukken niet aanwezig. Zodat die muziek door de nabestaanden moest worden gedownload en gebracht. Dat een muziekboek louter is om nabestaanden op ideeën te brengen, komt de ombudsman niet logisch voor. Liefst wil een uitvaartondernemer alles wat geregeld kan worden in het aannamegesprek, ook (definitief) regelen. Een muziekboek zal dan een opsomming bevatten van muziek die bij bepaalde crematoria, begraafplaatsen of bij de uitvaartondernemer zelf, voorhanden is (gegrond). Andere uitvaartverzorger op dag van de uitvaart is op zichzelf niet klachtwaardig, kleed vol vlekken gegronde klacht mede omdat kleed inmiddels is verwijderd. Voorlopen was bij de uitvaartondernemer gebruik, maar kon niet uitgevoerd worden omdat de uitvaartverzorger zijn auto op een onlogische plek had geparkeerd (gegrond). Op het aannemingsformulier staat alleen het hoogst noodzakelijke. Er staat niets over een mogelijke afspraak over het binnendragen door de kleinkinderen. De ombudsman sluit niet uit dat de afspraak wel is gemaakt, maar niet is genoteerd en dus ook niet is doorgegeven aan de vervangende uitvaartverzorger (gegrond). De werkgever van klager had een bloemstuk gestuurd. Klager trof het lint aan in het tasje dat hij na afloop meekreeg. Het bloemstuk bleek nooit bij de kist gestaan te hebben, maar naderhand op het bloemenhof gezet te zijn. Klager heeft moeite gedaan om de bloemen vergoed te krijgen van het crematorium (dat de fout gemaakt had) en een excuusbrief naar zijn werkgever te laten sturen (gegrond). De posten op de factuur waar klager over klaagde stonden op de begroting en waren normaal (niet gegrond). Klager wordt een vergoeding toegekend van €450,-.