Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Dankkaarten, voor wiens rekening?

20111221 2011018 Kaarten

Klacht:

Klaagster heeft (separaat) bedankkaartjes besteld omdat zij dacht dat er daarvoor financiële ruimte was, in verband met de berekening door de uitvaartverzorger van de kosten van de uitvaart en de verzekeringsdekking. Later bleek die ruimte er niet te zijn. Doordat de polisbedragen verkeerd zijn genoteerd moest er worden bijbetaald. Er zou door de uitvaartondernemer (vanwege de foutieve opsomming van de waarde van polissen op het opdrachtformulier) toegezegd zijn dat de bedankkaartjes niet zouden hoeven worden betaald. Toch ontving klaagster een factuur hiervoor.

Uitspraak:

Er is sprake van twee verschillende overeenkomsten. Een over de uitvaart en de kosten daarvan en een over het bestellen van bedankkaartjes. Klaagster is alleen opdrachtgeefster van de bedankkaartjes geweest. Klaagster heeft deze kaartjes een maand na de uitvaart schriftelijk besteld. De uitvaartondernemer kon niet weten dat klaagster de kosten van een gedachte financiële ruimte wilde betalen. Over de gang van zaken met betrekking tot het mondeling gedane aanbod om de kosten van de bedankkaartjes kwijt te schelden verschillen partijen van mening. Echter: de echtgenoot van klaagster heeft het gedane aanbod niet aanvaard (waardoor het vervalt), waarna er van beide kanten aanbiedingen zijn gedaan en er verder is onderhandeld. Klaagster kon de uitvaartondernemer dus niet houden aan het aanbod van kwijtschelding van de kosten van de bedankkaartjes (als het al zou zijn gedaan). De ombudsman komt tot de conclusie dat de klacht ongegrond is en dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben, nu klaagster de factuur met betrekking tot de bedankkaartjes heeft voldaan.