Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Boom omgevallen op grafmonument.

20080227 2008006 Grafsteen

Klacht:

Begraafplaats deelde aan de rechthebbende mee dat door de storm een boom was omgewaaid op de begraafplaats, daarbij een grafmonument had vernield en dat rechthebbende ( op zijn kosten) binnen twee maanden voor reparatie van het monument diende zorg te dragen. Klager stelde op zijn beurt de begraafplaats aansprakelijk, maar die wees de aansprakelijkheid af met het argument dat zij altijd zorgvuldig met onderhoud waren geweest en dat haar verzekering niet uitkeerde omdat er sprake was geweest van windkracht 12.

Uitspraak:

Klager had bij zijn klacht een aantal foto’s gevoegd van het vernielde monument en van de stronk van de omgewaaide boom. Uit de foto’s van de boom bleek onomstotelijk dat de boomstronk hol en helemaal verrot was en hoveniers ter plekke zouden aan klager hebben laten weten dat deze, en ook andere bomen, allang gekapt hadden moeten worden ,maar dat er geen budget voor was. De begraafplaats produceerde echter een verklaring van een hovenier, die al enige jaren het onderhoud verrichtte, dat jaarlijks gekeken wordt welke werkzaamheden moeten worden verricht en dat dus ruimschoots aan de onderhoudsverplichting wordt voldaan. Klager had daarnaast een print van de website van het KNMI gemaakt, waarop de zware storm van de betreffende dag als windkracht 10 werd aangemerkt. Naar de mening van de Ombudsman is het argument dat de verzekering niet aan de begraafplaats uitkeert voor klager irrelevant. Of er wel of geen verzekering is afgesloten staat buiten de relatie begraafplaats versus rechthebbende. De vraag blijft of de begraafplaats toch aansprakelijk geacht moet worden. Nadat de klacht met bovenstaande opmerkingen was voorgelegd aan de eigenaar van de begraafplaats heeft deze na heroverweging beslist dat zij de aansprakelijkheid niet hadden mogen afwijzen en dat zij alsnog bereid waren de kosten van herstel van het grafmonument te vergoed