Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Bezorgen bloemen.

20071007 2007017 Bloemen

Klacht:

Klager had voor een overledene bloemen gekocht en deze laten bezorgen. Omdat de overledene thuis was opgebaard, maar men daar geen bezoek wenste had hij de bloemen bij de uitvaartondernemer laten bezorgen. Deze wenste de bloemen niet in ontvangst te nemen en verwees de bezorger naar het crematorium. Klager vond dit onjuist aangezien het in ontvangst nemen van bloemen toch ook een taak van de ondernemer was.

Uitspraak:

Omdat klager geen opdrachtgever was en omdat de betreffende ondernemer geen lid van NUVU of VOU was kon om formele redenen de klacht niet in behandeling worden genomen. Niettemin klager een inhoudelijke reactie gegeven. De crematoria in Nederland zijn erop ingericht om dagelijks bloemen in ontvangst te nemen, zodat het zenden van bloemen naar een crematorium een prima oplossing is als bezorging aan het sterfhuis niet wenselijk geacht wordt. Dat de uitvaartondernemer weigerde de bloemen in ontvangst te nemen is een volstrekt te billijken standpunt, gelet op de bestaande goede alternatieven.