Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Asbestemming na crematie.

20060719 2006045 As (bestemming)

Klacht:

Bij informatie bij het crematorium over de datum van asverstrooiing hoorden nabestaanden dat er reeds verstrooid was. Dat zou tegen de afspraak zijn gedaan en ondernemer en crematorium zouden hun verantwoordelijkheid in deze kwestie niet nemen.Naar de mening van klager had het crematorium minstens driemaal dienen te controleren alvorens te verstrooien en had men toch minstens de nabestaanden vooraf kunnen bellen. Door de ondernemer is aangeboden alsnog een vorm van herdenking te houden bij het verstrooiveld.

Uitspraak:

Door de opdrachtgever was op de Aanvraag voor crematie als asbestemming aangegeven dat er ambtshalve verstrooid moest worden zonder bericht te sturen.Het crematorium heeft gehandeld als gevraagd zodat er van nalatigheid bij het crematorium geen sprake is. De uitvaartondernemer liet mij weten dat tijdens het afscheid, voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid, door twee kleinkinderen gevraagd is naar de mogelijkheid om toch bij het verstrooien aanwezig te zijn. Strikt formeel heeft de ondernemer slechts te maken met de opdrachtgever en niet met andere nabestaanden. Om die reden moest de klacht worden afgewezen. Wel ben ik van mening dat de ondernemer meer aandacht had moeten schenken aan de gestelde vraag en wel of deze informatief was bedoeld of dat men een wijziging van de asbestemming overwoog. In het laatste geval had de ondernemer met de opdrachtgever alsnog moeten overleggen om de asbestemming formeel te wijzigen. Aan klager de suggestie gedaan het voorstel van de ondernemer, die ook van mening was dat ze niet adequaat hadden gereageerd,te accepteren en een herdenkingsdienst te houden op kosten van de ondernemer. Klachten over deze kwesties kunnen eenvoudig voorkomen worden door nabestaanden eerst na een maand een keuze uit de asbestemmingen te laten maken. Er is geen enkele reden om nabestaanden direct na een overlijden een zo belangrijke beslissing te laten nemen; de mensen moeten al over zoveel zaken een beslissing nemen dat het verstandiger zou zijn om de beslissing over de asbestemming na de wettelijke bewaartermijn te laten nemen. Mocht het bovenstaande voor de branche niet aanvaardbaar zijn dan zou toch minstens overwogen moeten worden om bij de asbestemming als hierboven, vestrooien zonder aanwezigheid van familie, voordat tot daadwerkelijke verstrooiing wordt overgegaan de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en aan te geven dat een eventuele wijziging van de asbestemming nog mogelijk is.