Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Algemene voorwaarden.

20111020 2011032 Factuur uitvaart

Klacht:

Samengevat komen de klachten erop neer, dat van de in het basispakket opgenomen kosten sommige niet afgenomen onderdelen wel worden verrekend en andere niet, dat er onduidelijkheid is over de diensten die zijn geleverd voor het betreffende basispakket en dat de extra kosten voor de thuisopbaring in verhouding hoog zijn in verhouding tot het verblijf in een rouwcentrum dat binnen het basispakket valt.

Uitspraak:

Op het tot stand gekomen contract van opdracht zijn de algemene voorwaarden van de NUVU/VOU van toepassing uit 2002. Deze voorwaarden bevatten een bepaling dat niet afgenomen diensten en leveringen in een uitvaartpakket moeten worden verrekend, volgens een door de uitvaartondernemer vastgestelde verrekenwijze. Er was hier sprake van een uitvaartpakket. Uitgangspunt is dus dat er wordt verrekend. Dat werd hier voor sommige posten ten onrechte niet gedaan. Het doen van aangifte van overlijden, het bespreken van de uitvaartmis met de pastor, het uitzoeken van een graf en het afspraken maken met het café-restaurant door de nabestaanden leiden niet tot enige verrekening. Er wordt aan klager een vergoeding van €611,50 toegekend.