Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Afspelen verkeerde muziek tijdens afscheidsdienst.

20081026 2008042 Muziek

Klacht:

Bij de uitvaart van de vader van klager werd , toen de overledene naar buiten zou worden gedragen, een muziekstuk gespeeld dat niet overeen kwam met de gemaakte keuze.Na de ontstane verwarring werd de muziek stopgezet en getracht de juiste cd te vinden. Dit vergde dermate veel tijd dat uiteindelijk zonder verdere muziek de overledene werd weggedragen en de belangstellenden werden verzocht de kist te volgen. Klager is van mening dat de uitvaart ernstig is verstoord en verzoekt daarom een vergoeding toe te kennen die in redelijke verhouding staat tot de door klager en familie geleden immateriële schade.

Uitspraak:

Klager had de klacht bij de ondernemer voorgelegd als zeer ernstige klacht en daarbij een eigenhandig opgestelde becijfering gevoegd van de te verlenen korting. Deze becijfering kwam neer op een vergoeding van € 1979,00 en was opgebouwd uit 25% van het basis tarief en de kosten voor verzorging overledene, overbrengen, dragers, bloemen en de grafrechten. Met deze opstelling kon de ondernemer niet meegaan, maar wel stelde hij een vergoeding voor gebaseerd op de uitvoering van de uitvaart en de dienstverlening op de begraafplaats, wat neerkwam op een vergoeding van € 580,00. Door de Ombudsman werd aan klager medegedeeld dat vergoeding van immateriële schade niet kan worden toegekend aangezien het Reglement van de Stichting dit niet toestaat. Wel kan de Ombudsman beoordelen of er sprake is geweest van aantasting van de waardigheid van de uitvaart. In deze klacht moet de vraag bevestigend worden beantwoord. Blijft dan de vraag in welke mate afbreuk aan de uitvaart is gedaan en op welk bedrag aan wanprestatie dat moet worden gewaardeerd. Naar het oordeel van de Ombudsman was het voorstel van de ondernemer passend en werd daarom overgenomen in het bindend advies.