Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Klachteninstituut uitvaartwezen zoekt ombudsman (M/V)

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (SKLU) is opgericht door brancheorganisaties (LOB, LVC, BGNU en Nardus)
en heeft tot doel klachten van consumenten te behandelen over aangesloten uitvaartondernemers. Daarvoor stelt de stichting een onafhankelijke
ombudsman aan. Op basis van hoor en wederhoor onderzoekt deze tweedelijns klachtbehandelaar de ingediende klachten en sluit deze af met een bindende uitspraak. Daarnaast is de
Ombudsman Uitvaartwezen adviseur van het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Binnenkort ontstaat er een vacature voor OMBUDSMAN (M/V). De functie wordt vervuld op basis van een freelance samenwerking en neemt ongeveer 40 uur per maand in beslag. Tweemaal per jaar hebben we onze bestuursvergadering.

Het bestuur zoekt een breed georiënteerde jurist, met ruime ervaring in het behandelen van klachten. De ombudsman dient de onafhankelijke positie vorm te kunnen geven binnen het specifieke aandachtsgebied van het uitvaartwezen. Een soepele pen is van belang, omdat van de ombudsman wordt verwacht dat hij/zij duidelijke rapporten schrijft, evenals een jaarverslag en soms artikelen voor de verschillende brancheorganisaties. Daarnaast gaat hij/zij een rol spelen in de communicatie extern, zodat de functie en de rol van het Klachteninstituut meer zichtbaar wordt in de media.

De benoeming is voor de periode van 4 jaar en kan worden verlengd.

Heeft u interesse in het vervullen van deze functie? Neem voor nadere informatie contact op met de bestuur voorzitter de heer R. Seldenrijk tel; 030-6925163 of 06-50646314

Uw schriftelijke reactie kunt u voor 1 maart sturen naar het bestuurssecretariaat van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen t.a.v. dhr. mr. Niels Wessels

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Bestuur ondersteuning
Reitseplein 1 | 5037 AA Tilburg
Postbus 4076 | 5004 JB Tilburg
T +31 13 59 44 115 | E info@sklu.nl