Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Bestuur

Als u contact zoekt met het bestuur kunt u dat op de volgende manieren doen:

e-mail: bestuur@ombudsmanuitvaartwezen.nl

brief: Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
p/a Wissenraet Van Spaendonck
Postbus 4076
5004 JB Tilburg

 

de heer dr. R. Seldenrijk
onafhankelijk voorzitter
de heer M.H. van der Putten
secretaris. Vertegenwoordiger vanuit de BGNU
de heer H.J. Wormgoor MBA
penningmeester. Vertegenwoordiger vanuit de VMG
mevrouw A. Vink
lid. Vertegenwoordiger vanuit de LOB
de heer J. Wesselius
lid. Vertegenwoordiger vanuit Nardus
Vacant
lid. Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
de heer D. de Vogel
lid. Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde
mevrouw S.D. Franken-van Velzen
lid. Vertegenwoordiger vanuit de LVC.
de heer J.M.H.J. Keizer
vice voorzitter