Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over een uitvaart. De Stichting heeft hiertoe een klachtenreglement opgesteld.
De Stichting heeft een ombudsman aangesteld die de klachten op basis van hoor en wederhoor bestudeert en uitspraak doet.

De ombudsman is een onafhankelijke jurist, met jarenlange ervaring als ombudsman. Daarnaast heeft de Ombudsman Uitvaartwezen goed zicht op de psychologische en sociale elementen die binnen menselijke relaties spelen. Hij wordt betaald door de aangesloten brancheorganisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. In het klachtenreglement liggen waarborgen, die zorgen dat de ombudsman onafhankelijk en onpartijdig kan oordelen. De ombudsman bestudeert de schriftelijk ingediende klachten zorgvuldig en waar nodig wordt aanvullende informatie gevraagd aan één of beide partijen. Op grond van de ontvangen informatie doet de ombudsman een voor beide partijen bindende uitspraak.

Bestuur

De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen heeft een bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties en een vertegenwoordiging van consumentenzijde.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • de heer dr. R. Seldenrijk, onafhankelijk voorzitter;
  • mevrouw V. Klaassen, vertegenwoordiger vanuit de BGNU;
  • de heer H. J. Wormgoor, vertegenwoordiger vanuit de VMG;
  • mevrouw A. Vink, vertegenwoordiger vanuit de LOB;
  • mevrouw S.D. Franken-van Velzen, secretaris. Vertegenwoordiger vanuit de LVC;
  • de heer J. Wesselius, vice voorzitter. Vertegenwoordiger vanuit Nardus;
  • de heer D. de Vogel, penningmeester. Vertegenwoordiger vanuit consumentenzijde.

 

Ombudsman Uitvaartwezen

Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (SKLU) is verheugd dat zij kan meedelen dat met ingang van 1 april 2020 de heer Eduard Heuzeveldt als nieuwe ombudsman is benoemd. Eduard Heuzeveldt (roepnaam Eddy) neemt de taak over van de voormalig ombudsman, mevrouw mr. M.E.T. Schellekens. Al ruim 35 jaar is de heer Heuzeveldt actief als advocaat. Momenteel is hij werkzaam als advocaat (partner) bij het advocatenkantoor Heuzeveldt Advocaten in Emmen.

De Ombudsman Uitvaartwezen is aangesteld door brancheorganisaties om een onpartijdig en onafhankelijk oordeel te vellen over klachten over uitvaarten. Als de betreffende uitvaartondernemer en de klager samen niet tot een oplossing komen van hun conflict, heeft de klager de mogelijkheid om zijn klacht kosteloos aan de ombudsman voor te leggen. Door middel van een (veelal schriftelijk gevoerde) procedure, die zich kenmerkt door hoor en wederhoor, komt de ombudsman tot een oordeel. Dit oordeel geldt voor beide partijen als bindend advies.

 

 

Wat doet de Ombudsman Uitvaartwezen?

De Ombudsman Uitvaartwezen is ingesteld om een oordeel te geven over klachten van consumenten. De consument geniet daardoor rechtsbescherming door een onafhankelijke en deskundige instantie. De deelnemende organisaties beogen daarmee hun dienstverlening te verhogen en te leren van klachtbehandeling .