Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Uit huis dragen wel of niet door familie

20120319 2011059 Dragers

Klacht:

Klager kon niet voor de kosten van de uitvaart garant staan. De gemeente wilde hiervoor wel garant staan maar dan kon er niet thuis opgebaard worden, wat een uitdrukkelijke wens was van de familie. Een dag of wat later treedt klager toch zelf als opdrachtgever op en werd de definitieve kostenbegroting vooraf contant voldaan. De thuiscontrole’s en het dragen deed de familie zelf. Na de uitvaart dient klager uiteindelijk 9 klachten in. Het draait met name om klacht 4 het uitdragen uit huis naar de rouwauto zonder personeel, dus dan door de familie gedaan. Dit was niet de afspraak.

Uitspraak:

De ombudsman is ex artikel 4 lid 2 van het Reglement Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen niet bevoegd zich uit te laten over de klachten 1, 7, 8 en 9. Verweerder heeft de klacht 3 (geen thuisopbaring controles) en klacht 5 (rouwauto rijdt verkeerde route) erkend. Klachten 2 en 6 zijn ongegrond. Tussen partijen was duidelijk dat er weinig pecunia was. Er werd uiteindelijk een prijsafspraak gemaakt die vooraf contant diende te worden voldaan (is gedaan) op de definitieve begroting, hierin is expliciet vermeld dat de familie op de begraafplaats zelf draagt. Over het uit huis dragen door de familie is niets opgenomen. Het had op de weg van verweerder gelegen om expliciet in de begroting onder hoofdstuk “Vervoer op dag uitvaart” op te nemen dat het uit huis brengen van de overledene door de familie zelf zou worden gedaan.De ombudsman kan uit deze begroting niets anders lezen dan dat de familie alleen zelf draagt op de begraafplaats. Deze klacht wordt gegrond verklaard. Het noodgedwongen door de familie uit het huis dragen van de overledene naar de rouwauto is een meer dan zeer ernstig afbreuk aan de uitvaart. De ombudsman kent mbt tot de klachten 3,4,5 in totaal een vergoeding toe van € 810,--.