Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Niet uitkerende verzekering en de gevolgen daarvan.

20110823 2010109 Begroting en Voorlichting

Klacht:

De nabestaanden verwijten de uitvaartverzorgster onzorgvuldig gedrag bij haar contacten met verzekeraar Y in het kader van het regelen van de uitvaart van de overledene en daarna in haar contacten met de nabestaanden (door de nabestaanden o.a. zoveel mogelijk kosten te laten maken). De financiële afwikkeling van de uitvaart is ook onzorgvuldig, omdat, nu blijkt dat de verzekering niet uitkeert, alle gemaakte kosten worden verrekend met de andere verzekering van de overledene die er was. Dit heeft tot gevolg dat een uitkering in geld uit de verzekering die de overledene vermoedelijk had bestemd als erfenis voor zijn twee dochters, van €4000,- ten onrechte wordt gereduceerd tot €1250,-.

Uitspraak:

De uitvaartverzorgster had op eigen initiatief contact gezocht met verzekeraar Y, die meldde dat er een geldige verzekering was met een dekking van ruim €8000,-. De uitvaartverzorgster had geen naam genoteerd van degene met wie ze had gesproken. Het bedrag kwam niet overeen met hetgeen op de polis stond. De verzekering keerde geen geld uit dus werd de nabestaanden aangeraden zoveel mogelijk kosten te maken. Bezwaren of bedenkingen van de nabestaanden werden van tafel geveegd, er was immers een toezegging. Naderhand bleek dat de verzekering niet uitkeerde. Er bleek niet te achterhalen wie bij de verzekeraar het gesprek met de uitvaartverzorgster had gevoerd. De overledene had nog een andere verzekering die bestond uit twee delen, een dienstenpakket en een verzekering in geld. De uitvaartondernemer heeft gebruik gemaakt van een niet noodzakelijke akte van cessie om de gemaakte kosten te verrekenen met de tweede verzekering. De nabestaanden kregen daardoor ongeveer €1250,- in plaats van €4000,- in handen. Zij hebben dus alle gevolgen van de gebeurtenissen financieel gedragen. Dit is niet in overeenstemming met de rol die de uitvaartverzorgster in het geheel heeft gespeeld. De ombudsman concludeert dat de uitvaartverzorgster/uitvaartondernemer op verschillende manieren onzorgvuldig heeft gehandeld en kent klaagster een vergoeding toe van in totaal €3500,- (waarop een eventueel uitgekeerd bedrag, vermoedelijk €1250,-) in mindering mag worden gebracht.