Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Niet actuele algemene voorwaarden

20071007 2007039 Begroting en Voorlichting

Klacht:

De Algemene Voorwaarden van een ondernemer waren aan klager ter hand gesteld. In deze voorwaarden is te lezen dat bij een crematie een volgauto in het tarief is begrepen. Niettemin had de ondernemer de volgwagen apart op de rekening opgevoerd.

Uitspraak:

Deze handelwijze van de ondernemer is niet juist. Wanneer hij een exemplaar van de bij hem geldende voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekt dienen die voorwaarden de juiste informatie te bevatten. Het betoog van de ondernemer dat bij de regeling van de uitvaart wel aan de opdrachtgever was verteld dat de volgauto niet meer in het tarief zat is niet voldoende. De informatieverstrekking (zeker hetgeen op papier staat) dient actueel te zijn, want van een opdrachtgever kan niet altijd worden verlangd dat hij alles bij de regeling van een uitvaart overziet. Om die reden is de klacht op dit onderdeel terecht beoordeeld.