Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Misverstand kosten uitvaartcentrum

20120222 2011075 Begroting en Voorlichting

Klacht:

Toegezegd was dat de kosten van het uitvaartcentrum zouden vervallen. Dat is niet gebeurd. Verder waren de kosten voor de grafrechten € 230,- duurder dan op de kostenbegroting. Er werd ook een ligdag mortuarium in rekening gebracht, waardoor deze kosten hoger waren dan begroot. Het lijkt alsof de laatste verzorging van de overledene zowel door de uitvaartondernemer als door het mortuarium in rekening is gebracht.

Uitspraak:

De toezegging van een medewerkster dat als er geen gebruik van zou worden gemaakt, de kosten van het uitvaartcentrum zouden vervallen, is niet zodanig dat de nabestaanden ervan uit mochten gaan dat er in het geheel geen kosten waren verschuldigd, nu de overledene daar wel een aantal dagen in de koeling heeft gelegen. Wel had het goedkopere tarief uitvaartcentrum toegepast kunnen worden, nu er geen bezoek of condoleance in het uitvaartcentrum plaatsvond en de nabestaanden de uitvaartleider op de hoogte hadden gebracht van hun beperkte financiële middelen. De overledene zou worden begraven in een algemeen graf op een met name genoemde begraafplaats. Op de kostenbegroting heeft de uitvaartverzorger een gemiddeld tarief opgenomen, omdat het computersysteem de juiste prijs niet kende. De uitvaartondernemer is in kennis gesteld door de begraafplaats van de juiste tarieven en kwam ook regelmatig op die begraafplaats. Onder die omstandigheden heeft de uitvaartondernemer niet voldaan aan zijn informatieplicht. Er kan niet geconcludeerd worden dat er tweemaal dezelfde laatste verzorging in rekening is gebracht, de gebruikte benamingen riepen echter wel verwarring op. Er was al toegezegd dat de extra ligdag mortuarium niet in rekening zou worden gebracht. Aan de opdrachtgeefster wordt in totaal een compensatie toegekend van € 516,-.