Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Geen kostenopgave verstrekt.

20061214 2006093 Begroting en Voorlichting

Klacht:

Bij regeling van de uitvaart had de ondernemer mondeling te kennen gegeven dat opdrachtgever op zo`n € 6000 moest rekenen. De rekening kwam uit op € 7800 en daarmee wenste klager niet akkoord te gaan.

Uitspraak:

De ondernemer gaf volmondig toe dat het niet afgeven van een schriftelijke kostenopgave in dit geval achterwege was gebleven. Ook de mededeling dat de opdrachtgever op zo`n € 6000 moest rekenen was inderdaad gedaan.Normaliter maakt de ondernemer op kantoor, direct na het regelingsgesprek, de kostenopgave en stuurt deze aan de opdrachtgever toe. Door drukte etc. was dat hier niet gebeurd. Nog afgezien van het feit dat van een ondernemer verwacht mag worden dat hij een redelijk nauwkeurige schatting aan opdrachtgever kan geven mag een opdrachtgever er vanuit gaan dat het genoemde bedrag van € 6000 in overeenstemming zal zijn met de rekening. De opdrachtgever mag daar temeer vanuit gaan als er door de ondernemer geen nadere, mondelinge of schriftelijke, mededelingen worden gedaan.Hoewel de ondernemer had aangeboden de helft van het verschil voor zijn rekening te nemen is het door opdrachtgever te betalen bedrag op € 6000 vastgesteld.