Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Bemiddeling uitvaartondernemer met restaurant onvolledig?

20090108 2008050 Begroting en Voorlichting

Klacht:

In de kostenbegroting heeft de uitvaartondernemer ruim € 3000,- opgenomen voor consumpties in een restaurant. De rekening van het restaurant blijkt bijna € 7000,- te zijn. Klaagster vindt dat de uitvaartondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in zijn bemiddeling met het restaurant. Het begrote bedrag is niet goed ingeschat, de uitvaartondernemer had de rekening niet moeten betalen, de uitvaartondernemer had de gewijzigde bezoekersaantallen moeten doorgeven. Daarnaast worden klachten over de in de ogen van klaagster niet kloppende rekening van het restaurant geuit.

Uitspraak:

De uitvaartondernemer heeft alleen de locatie gereserveerd. Afspraken met het restaurant zijn gemaakt namens klaagster door een derde (vriend van klaagster). Dat is door klaagster erkend en kan de uitvaartondernemer niet verweten worden. Klaagster heeft daarmee de verantwoordelijkheid voor aantallen en andere afspraken naar zich toe getrokken. In de kostenbegroting is een flinke post opgenomen voor het restaurant met de vermelding ‘schatting’. De familie wist op dat moment nog niet wat ze precies wilde in het restaurant. Dat de nabestaanden één rekening krijgen van de uitvaartondernemer is in zijn algemeenheid in het voordeel van de consument. Van benadeling van klaagster hierbij blijkt niet. Andere klachten met betrekking tot de rekening van het restaurant moet klaagster daar deponeren. De klacht wordt afgewezen en klaagster moet (het restant van) de rekening voldoen.